Yükleniyor...

Tr-Grid! Türkiye ve Yeni internet alt yapısı

TR-Grid ULUSAL GRID OLUŞUMU
Grid, bilgisayarların hesaplama ve veri depolama kaynaklarını internet üzerinden paylaşmak amacı ile oluşturulan bir servis olarak tanımlanabilir. Grid ile bilgisayarlar arasındaki basit haberleşmenin ötesine geçilerek küresel bilgisayar ağının büyük bir hesaplama kaynağına çevrilmesi hedeflenir.

Türkiye'de grid çalışmaları TÜBİTAK ULAKBİM ve çeşitli üniversitelerin bünyesinde bulunan yüksek başarımlı bilgisayar merkezlerinin birleştirilmesi ve uluslararası grid çalışmalarına katılımın sağlanması amacıyla 2003 yılında ULAKBİM koordinasyonunda “TR-Grid Ulusal Grid Oluşumu” adı altında başlatılmıştır.TR-Grid Oluşumu ilk aşamada yürütmekte olduğu çalışmalar son kullanıcıların uygulama ve altyapı ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik olup hedefleri arasında;

Ulusal kullanıcı kitlesini yüksek başarımlı bilgi işleme, grid yapıları ve uluslarası grid projeleri konularında bilgilendirmek,
Bölgesel uygulamalar geliştirmek,
Ulusal grid altyapısını kurmak,
Uluslararası grid projelerinde etkin olarak yer almak,
Akademik ve ticari dünya ile yüksek başarımlı kaynakları geliştirmek ve arttırmak için çalışmak yer alır.

ULAKBİM yüksek başarımlı hesaplama konusundaki çalışmalarına 2003 yılında 128 işlemcili küme bilgisayar sistemini kurarak başlamıştır. "ULAKBİM Yüksek Başarımlı Bilgi İşlem Merkezi " adı altında 2003-2005 yılları arasında aktif olarak faaliyet gösteren küme bilgisayar sistemi çok sayıda araştırmacının paralel hesaplama yapabilmesine imkan tanımıştır. TR-Grid Ulusal Grid Oluşumu'nun aktif hale gelmesi ve ULAKBİM'in Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı grid projelerinde kazandığı yetkinlik sonucunda küme bilgisayar merkezi yazılım ve orta katman değişikliği yapılarak TR-Grid e-Altyapısına dönüştürülmüştür.

TR-Grid Ulusal Grid Oluşumu, ULAKBİM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan "TR-Grid Danışma Kurulu" tarafından yönetilmektedir. ULAKBİM Başkanlığında çeşitli üniversite ve kamu kurumu temsilcilerinden oluşan TR-Grid Danışma Kurulu;

TR-Grid Ulusal Grid Oluşumu'nun görev, amaç ve hedeflerini belirlemek ve gerekli hallerde değişiklik yapmak,
TR-Grid UGO çalışma stratejisini görevde olduğu 2 yıllık süre için belirlemek ve bu doğrultuda çalışmalar yapılmasını sağlamak,
TR-Grid UGO amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik projeler üretmek,
TR-Grid UGO'nun yurt içi ve yurt dışı etkinlik ve projelerde temsil edilmesini sağlamak,
Grid ve araştırma altyapılarının ulusal boyutta kullanımı, yaygınlaştırılması ve sürekliliğinin sağlanması için ulusal düzeyde politika yapıcı kurumlara gerekli uyarılarda bulunmak,
Gerekli durumlarda yapılan çalışmalar hakkında ULAKBİM Yönetim Kurulu'na bilgi vermek ve görüş istemekle yükümlüdür.

kaynak: www.grid.org.tr
blog comments powered by Disqus